FREE @world-of-nintendo.com E-mail
address!! Sign up here!!
Username:
Password:

Get a FREE iPad or MacBook Air!!!!!!!

How many times can you find the name Luigi?

ILUIGIULLUGIIGIULLGUILLUIGIULLIUIGLI IGILGULGULLUIGIGULUGIGIULLUIGUIGULGL ULIGLUUIULUGIUGIILGUULGLUUIUGIIGUIIG LILUIGILIGIULLIUGIIULUIULIIILGIUULUI GULGLGGULIGILUULIGIGUIGIUGUGGIULUILI UIIUILIGLUIGIULLULLUIGIGIULLIILUIGGG LUIGLGLUIGIILGUIHIULGUUUGLGIULULUILI LUIGILGIUGULGLUGILIGIULUIGIIULGLIULU UUIULUILILUILIGLILUGGUUUGLGIUULUGUIL ILLGIGIULUIGIIUIULLUIGIGIULULIIIGIUL GULGLULIUUIGLIULIGUGULGUUGLGIGLGUIGU ILGUILUUIULGGUGIIGIILUIGLLIUIILIGLUI LUGGULILGLUIGIGGLGUGLGLUIGUUILULGULG IGIULLGUIIIGLILUGLIIIIIGIULIULIUGILI LULULUIGIIGGUGLUIGIULGIUILUIGIGUGIUL LGUILUIGIGILULIGIULLLLGUILIGULIGIULL

To see the answers to this puzzle, view the HTML code of this file.

Click here to print out the puzzle.


Tips and codes - Game Endings - Java Games - Reviews - Fun Stuff